Koń śląski – co trzeba wiedzieć o tej rasie?

To konie masywne, wytrzymałe, cechujące się naprawdę łagodnym temperamentem. Są one eleganckie, reprezentacyjne, imponujące wyglądem. Dowiedz się więcej o ich historii z dalszych akapitów.
Warto pamiętać
Konie śląskie zaliczane są do krzyżówek pochodzących z rejonu Śląska klaczy szlachetnych oraz wschodniofryzyjskich ogierów. Te drugie odznaczały się byciem wyjątkowo masywnymi okazami. Nie zapominajmy także o wyraźnym wpływie na ukształtowanie się owego gatunku odmiany oldenburskiej. Jeżeli chodzi o datę Szkoła jazdy Łódź zrodzenia się koni śląskich, ciężko jest stwierdzić jednoznacznie, kiedy to nastąpiło, ale z pewnością zdaniem badaczy za kluczową uznać należy orientacyjną datę przełomu dziewiętnastego oraz dwudziestego stulecia. Ogólnie proces formowania rasy koń śląski wiąże się z dwoma najważniejszymi siedliskami ogierów, to jest mieszczącym się w Lubiążu oraz Książu.
Kiedy zakończono wojnę
Po zakończeniu formalnym drugiej wojny światowej, zaczęto dokładać starań co do tego, aby rasa hurtownia wólka kosowska została podtrzymana. Jak to czyniono? Do hodowli dolewano regularnie krew koni oldenburskich. Nie zapominajmy też i o tym, iż wymieniane tu gatunki były bardzo chętnie wykorzystywane w dziedzinie rolnictwa szeroko wówczas rozumianego. Dodatkowo, należy również wspomnieć o ich dużym znaczeniu przy pracach kopalnianych. W opinii badaczy śląska rasa koni tu omawianych była powszechna zwłaszcza na obszarach południowo-wschodnich Polski.
W dwóch kierunkach
Wraz z biegiem czasu pojawiło się postanowienie dotyczące przeprowadzania procesu hodowlanego koni w dwóch konkretnych kierunkach, to jest w tak zwanym starym typie oraz nowym typie. Na czym to polegało? W pierwszym przypadku mowa o rodowodzie bazującym na dopuszczeniu również trzeciego pokolenia do czterech poprzedników krwi angielskiej – pełnej. W przypadku z kolei nowego typu należy wspomnieć o możliwości dopuszczenia aż do sześciu a nie tylko czterech przodków w pokoleniu trzecim.