Koń wielkopolski

Równie powszechnym gatunkiem koni z ras typowych dla naszego kraju jest koń wielkopolski, który odznacza się zwłaszcza przeznaczeniem do profesjonalnej jazdy. To idealny okaz do ujeżdżania zawodowo, skakania oraz powożenia. Przybliżony gatunkowo do angielskich rodzajów koni pełnej krwi.

Jak zrodziła się ta rasa?

Konie wielkopolskie odznaczały się przede wszystkim masowym występowaniem w dziewiętnastym stuleciu. Badacze tego gatunku uznają, iż Blaty granitowe kuchenne Włocławek za początek formowania się gatunku koń wielkopolski uznaje się okres obowiązywania zaboru pruskiego. Prawdopodobnie okazy te wyrosły z innych dwóch odmian, to jest ras wschodniopruskich, ale też i tak zwanych koni trakeńskich. Niektórzy są zdania, że z wykształceniem się rasy koń wielkopolski bardzo silny związek miały od dawien dawna występujące niemieckie rasy półkrwi – konie berbeckie, koncentrator tlenu wypożyczalnia meklemburskie, ale także hanowerskie, czy tez oldenburskie. Nie zapominajmy również o historycznych siedliskach wspomnianych okazów. Przede wszystkim wiąże się to z okresem polowy wieku dziewiętnastego, a jeśli chodzi o najważniejsze ośrodki prowadzonej hodowli, to jest to Starogard, Sieraków i Gniezno. Wraz z zakończeniem się działań prowadzonych w ramach drugiej wojny światowej, część koni wielkopolski udało się zachować na obszarze Mazur. Wtedy też zrodziło się dla omawianego gatunku drugie określenie, to jest koń mazurski. Te sztuki, które zaś przetrwały na terytorium wielkopolski, to rasa poznańska. Dopiero w latach sześćdziesiątych dwudziestego stulecia doszło do zespolenia się obu ras wyżej wymienionych, a więc konia mazurskiego i konia poznańskiego, co sprowadziło oddzielny gatunek – koń wielkopolski.