Tarpan – jedna z najpopularniejszych ras

Na tle wielorakich gatunków koni, które stanowią rasy typowo polskie, warto wyszczególnić odmianę konik polski, jaka stanowi następcę dzikiego tarpana. To zdecydowanie jedna z najbardziej starych kategorii omawianej grupy zwierząt.

Wzmianka historyczna
Warto wiedzieć, że przed konikiem polskim popularne były tarpany – odmiany zamieszkujące na obszarach lesistych, w tym zwłaszcza na terytoriach Prus oraz Litwy, a także gruntach należących do Polski Wschodniej. skup złomu sosnowiec Taki stan notowany był praktycznie do końcówki osiemnastego stulecia. Bardzo dużo odmian tu wspomnianych występowało w Zamościu- niedaleko Biłgoraju. W 1780 roku można było mówić o potężnej stadninie należącej do hrabiów Zamoyskich. W połowie dwudziestego wieku natomiast starano się rasę tarpan odzyskać, dlatego też sprowadzano masowo konie z rejonów Biłgoraju oraz Puszczy Białowieskiej. W ramach przeprowadzanej akcji ochroniono jednakże tylko hurtownia odzieży wólka kosowska parę sztuk, co nastąpiło w 1949 roku. Zwierzęta trafiły następnie do Popielna, a tam nadal realizowana analizy, aby utrzymać rasę. Niemniej jednak w ten sposób pozyskano gatunek zwany konikiem polskim.

W Popielnie
Miejscowość Popielno w zakresie profesjonalnej hodowli konnej jest niesamowicie znana i to nie tylko dla tych, którzy interesują się historią, ale również dla wszystkich zwolenników jeździectw w wymiarze współczesnym. Z Popielnem łączą się bowiem dwa rodzaje hodowli – rezerwatowa oraz stajenna. Ta pierwsza bazuje na zachowaniu niedużego stada konnego, które żyje w niemal naturalnym środowisku, bez przerwy mogąc wypasać się na pokaźnym powierzchniowo gruncie. Z kolei hodowla stajenna wiąże się z trzymaniem koni w boksach oraz w stajni. Wypasane są owe gatunki zwierząt naprzemiennie, a dzieje się to na dzikim terenie.