Poznaj polskie konie!

Najpopularniejsze rasy koni

Koń w historii rozwoju naszego kraju to niemal symbol. Zarówno użytkowanie tego gatunku jako środka transportu, ale też i profesjonalna hodowla znane są naszym rodakom od stuleci. Dzisiaj coraz częściej, w ramach wolnego czasu, ludzie decydują się na wybór – szczególnie dla młodzieży i dzieci – zajęć z jazdy konnej. Na tle wielorakich gatunków koni, które stanowią rasy typowo polskie, warto wyszczególnić odmianę konik polski, jaka stanowi następcę dzikiego tarpana. To zdecydowanie jedna z najbardziej starych kategorii omawianej grupy zwierząt.

Konie w historii Polski są nieodłącznym elementem, a co za tym idzie warto wspomnieć, że naprawdę jest cała masa rozmaitych rodzajów i gatunków koni i ich ras, jakie ewidentnie wiążą się z naszym krajem. Na pewno, na co chociażby wskazuje samo nazewnictwo, konik polski to odmiana łączona z naszymi terenami. O niej będzie też niniejszy artykuł. Zachęcamy do jego lektury.